Kao da me poznaješ

Misliš

Da o meni sve znaš

A ono što si dodirnuo

Samo je površina

Ljupko tijelo

Koje se daje

Ovisno o prilici

Misliš da znaš sve o meni

A ne znaš

Koje su boje moje oči

Kuneš se

Da su smeđe

Jer ne vidiš

Da je to

Boja meda tamnog kestena.

(Iz knjige pjesama “Amor”)