Ogledalce, ogledalce…

Što drugi zapravo misle o nama volimo čuti ako to ide nama u prilog i tada ćemo se brzo složiti, u protivnom baš i nismo spremni prihvatiti tu nezavisnu procjenu. A istina je da se naša slika o nama često ne podudara sa slikom koju drugi imaju o nama. Barem ne u cijelosti.